Připravujeme pro Vás nové webové stránky, na kterých Vás budeme informovat o nových poznatcích v rozvoji a praktické aplikaci eHealth a telemedicíny.

Pro získání podrobnějších informací o aplikované telemedicíně dále pokračujte prosím na:Telemedicínská péče Aktivní práce na výzkumu a vývoji telemedicíny v ČR
Fakultní nemocnice Ostrava
Ostravská univerzita - lékařská fakulta
Den zdraví na dálku - Czech eHealth Day

CENTRUM TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB

 

  • 800 500 408

  • info @ zdravinadalku.cz

  • 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava - Poruba