Zdraví na dálku

Změna termínu 2. ročníku Czech eHealth Day
se uskuteční v roce 2024 (termín upřesníme)

Naše akce Czech eHealth Day je velmi úzce tematicky zaměřena, kdy její odborná úroveň je založena především na účasti předních odborníků a speakerů z ČR a pro 2. ročník i ze zahraničí (zástupců z MZČR, MPSV, MPO, SÚKL a zdravotních pojišťoven, fakultních a univerzitních nemocnic). Z důvodu předsednictví ČR v Radě EU se nám však letos nepodařilo zajistit závazné potvrzení účasti některých klíčových osob. Proto jsme se rozhodli plánovaný termín zrušit a 2. ročník konference a odborného kulatého stolu uspořádat v náhradním termínu.

Záštitu nad konferencí nám udělilo Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády a hejtman Moravskoslezského kraje.


Hlavní témata mezinárodní konference zůstávají:

 • Telemedicína v klinické praxi – hodnocení a evaluace již realizovaných projektů (ČR a zahraničí)
 • Telemedicína jako nástroj ke zlepšení dostupnosti zdravotních služeb – bariéry a příležitosti
 • Zavádění inovativních forem péče zaměřených na prevenci a management chronických nemocí (ČR a zahraničí)
 • Certifikace a kategorizace zdravotních prostředků pro telemedicínu

Přijměte prosím tímto naši omluvu.
Děkujeme za pochopení a věříme, že i přes způsobené komplikace nám zachováte svou přízeň.

Tým Czech eHealth Day

 

Den zdraví na dálku pod záštitou MSK, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

 

Zdraví na dálku

O projektu 2021

Den zdraví na dálku je široce zaměřená odborná akce orientovaná na prezentaci nových poznatků v rozvoji a praktické aplikaci eHealth a telemedicíny.

„V několika lokalitách v areálu Fakultní nemocnice Ostrava probíhaly 9. září 2021 za účastí vrcholového managementu nemocnic, politických i odborných špiček a zástupců zdravotních pojišťoven z celé České republiky panelové diskuze úzce se týkající oblastí elektronizace zdravotnictví, kyberbezpečnosti a možností financování realizace nových projektů tohoto odvětví.

Součástí akce byla také prezentace současných telemedicínských možností pro laickou veřejnost prováděna formou anonymního preventivného screeningu fyziologických funkcí, včetně slavnostního spuštění projektu TELEMEDPOINT - vzdálené monitorace v lokalitách se sníženou dostupností zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.“

Zdraví na dálku

Odborná akce se konala pod záštitou

 

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman Moravskoslezského kraje
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví ČR
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu ČR
Ing. Zdeněk Kabátek

Ing. Zdeněk Kabátek

ředitel Všeobecné zdravotní pojištovny ČR

Zdraví na dálku

Program odborné akce:

 

DEN ZDRAVÍ NA DÁLKU - 1. ročník Czech eHealth Day

  9. září 2021 - Fakultní nemocnice Ostrava
  17. listopadu 1790/5 Ostrava-Poruba

 

TeleMedPoint - telemedicínský kiosek před FNO

TeleMedPoint

telemedicínský kiosek před FNO
9:00 - 14:30

 

Prezentace pro veřejnost s praktickou ukázkou použití telemedicínských řešení při vzdáleném sledování fyziologických funkcí pacienta, v 10:00 zahájení za účasti ministra zdravotnictví ČR, hejtmana MSK a ředitele VZP ČR.

 • Představení TeleMedPointu - vhodného řešení pro podporu distanční léčby a dostupnosti zdravotní péče
 • TeleMedPoint v praxi - ukázky užití telemedicíny pro veřejnost
 • Telemedicína zábavně - soutěže s moderátorem
eHealth a telemedicína v ČR 2021

eHealth a telemedicína v ČR 2021

respirium FN Ostrava
10:30 - 13:00

 

Odborná panelová diskuse za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zdravotních pojišťoven, VŠB - Technické univerzity Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava, odborné veřejnosti, technologických firem

 • Národní fond obnovy - příležitost k financování rozvoje eHealth v ČR
 • Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví
 • Zákon o elektronizaci zdravotnictví - vstupenka do digitálního zdravotnictví
 • Telemedicína z pohledu hrazené zdravotní péče
 • eHealth - rozvoj a dostupnost technologií v ČR
Telemedicína v klinické praxi

Telemedicína v klinické praxi

respirium FN Ostrava
13:00 - 15:00

 

Odborná diskuze a prezentace realizovaných telemedicínských projektů v klinické praxi a jejich výsledků, představení nových projektů za účasti ministra zdravotnictví, hejtmana MSK, zástupců odborné veřejnosti.

 • Telemedicína v klinické praxi - prezentace realizovaných projektů a vyhodnocení jejich přínosů
 • TeleMedPoint - projekt ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v Moravskoslezském kraji
 • Rozvoj Národního centra telemedicínských služeb - vznik regionálních Center telemedicínských služeb

Zdraví na dálku

Videozáznam z akce

Videozáznam z akce DEN ZDRAVÍ NA DÁLKU - 1. ročník Czech eHealth Day.

 

 

 

ÿ

Zdraví na dálku

Partneři odborné akce

 

 

Organizátoři akce:

 

Hlavní partner:

 

Mediální partner:

 

Elektronický katalog:

 

Zdraví na dálku

Napsali o nás

16.09.
2021

Zdravotnický deník

Zdravotní pojišťovny se chystají na nástup telemedicíny. VZP připravuje systém hodnocení a úhrad ...

Více informací
10.09.
2020

Fakultní nemocnice Ostrava

Telemedicína ve FN Ostrava zachraňuje životy a generuje i úspory ...

Více informací
10.09.
2020

Magazín Patriot

Kraj vybuduje telemedicínské terminály. Na dálku změří třeba tlak ...

Více informací

CENTRUM TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB - ZDRAVÍ NA DÁLKU

 

 • 800 500 408

 • info @ zdravinadalku.cz

 • 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava - Poruba

 

Kontaktujte nás

Loading
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!